Posts Tagged ‘Phylum’

Phylum

Gitawag sila kanhi-ay og “Phylum Prodigals”, matawag og tukmang bansagon alang sa lima ka mga batan-on nga naglarawan sa mga sayop nilang mga panahom sa kinabuhi. Mao kini ang unang pamahayag nga gibuhian sa bandang Phylum – gibahig nga “alternative music”. Apan bisan pa man sa ilang kanhi pagkalatagaw, gipahimug-atan sa lima ang ilang hukom nga susama’g tubig mokulit og bag-ong dalan. Sa sulod lamang sa upat ka bulan gikan sa ilang matawag og “reinvention”, ang lima nahimong “Phylum”. Sa mas hingkod nga paagi, ilang giatubang ang hagit nga pinaagi sa musika kansa nakapatandog kanila ug nakapausab sa dagan sa ilang kinabuhi ug panaghinigalaay, mahimo usab kining panig-ingnan sa uban nga walay kalainan kanila nga gibukotan sa mga nagkadaiyang matang sa mga suliran. (more…)

Tags: ,

Phylum – E2Y-E2Y

Phylum – Hagbong

Phylum – Kaibigan

Phylum – Palagot Sa Kontra

Phylum – Wa Damha